Sykkel parkert ved en landevei

Sykkel om bord

SJ / Om reisen / Bagasje / Sykkel om bord

På avganger med plassreservasjon

På avganger med plassreservasjon må egen sykkelbillett forhåndsbestilles via tilleggsvalget ‘sykkel’ når du kjøper din billett. Hvis du vil kjøpe en tilleggsbillett til sykkel på en allerede kjøpt billett, kan du kontakte Kundeservice.

På avganger uten plassreservasjon

På avganger uten plassreservasjon (det gjelder for lokaltogene) kan du møte opp direkte og finne plass til sykkelen, gitt at det er plass på toget. Det er opp til konduktøren å bestemme om det er forsvarlig å ha med sykkelen om bord. Sykkelen må følge retningslinjene beskrevet under «Kriterier for sykler som er tillatt om bord».

Hva er tillatt om bord?

Sykkelen må kunne henges på krokene i godsrommet. Den kan maksimalt være 175 cm lang, og ha en dekkdiameter på maks 5 cm.

Sykkel

Mindre sykler

Sammenleggbar sykkel kan du ta med som håndbagasje uten ekstra betaling. Sparkesykkel for voksne kan tas med hvis den ikke opptar mer plass enn ditt eget togsete, eller du enkelt kan plassere den på hattehyllen. Sykkel i koffert krever heller ikke at du løser egen billett, så lenge kofferten ikke er større enn de vanlige bagasjereglene tillater.
Sparkesykler og små sykler opp til førskolebarn kan tas med gratis.

Større sykler

For el-sykkel gjelder de samme reglene som for vanlig sykkel. Litium-ion batterier tas av og plasseres i håndbagasjen. Batteriet skal ikke lades om bord.
Også sykkelvogner og sykkel-tilhengere kan tas med etter samme regler som sykler.

Sykler som ikke er tillatt

Lastesykkel, tandemsykkel og ståhjulinger (for eksempel segway) er ikke tillatt på våre tog. Mopeder og motorsykler kan heller ikke tas med om bord. Dette gjelder også elektriske mopeder, scootere og el-scootere.

Ved planlagt avvik

Er det en planlagt avvik der deler av strekningen gjennomføres med buss for tog, vil det ikke være mulig å frakte sykler. Dette på grunn av begrenser plass om bord på bussene.

Hva koster det?

Priser for sykkelbillett vil variere avhengig av strekningen du reiser, og utgjør 50 % av Standard Refunderbar-billett for voksen – med en minimumspris på 50 kr og en maksimumspris på 250 kr.

På reiser innenfor sone A i Trøndelag er sykkel ikke en del av billettsamarbeidet og det er SJ NORD priser og betingelser som gjelder.

Kundeservice