Refusjon og erstatning

SJ / Vilkår og personvern / Refusjon og erstatning

Ved innstillinger og forsinkelser kan du ha rett til refusjon og erstatning.

Betingelser for refusjon

Ikke-fleksible billetter

Betingelsene for refusjon avhenger av billettens betingelser. Billettypene Standard Ikke fleksibel, Premium Ikke fleksibel og Premium Pluss Ikke fleksibel kan ikke bookes om, endres eller refunderes.

Fleksible billetter

Standard Fleksibel og Premium Fleksibel kan avbestilles og gir full refusjon inntil 24 timer før avgang. Avbestilles billetten senere enn 24 timer før avgang får du også hele beløpet tilbakebetalt, men da fratrukket et gebyr på 100 kroner. Påbegynte reiser kan ikke refunderes.

Sovekupé

For sovekupeer gjelder tilsvarende regler for endringer og avbestilling som for hovedproduktet Sove er kjøpt sammen med, du må altså ha en Standard Fleksibel billett for å få refusjon. Såkalte RIT-billetter (Rail Inclusive Tour-billetter), gruppebilletter og personalbilletter kan endres etter disse billettenes gjeldende regler.

Periodebilletter

Periodebilletter du ikke kan eller ønsker å benytte lenger kan refunderes mot et gebyr på 100 kroner. Refusjonsbeløpet beregnes fra den dagen du tar kontakt. Billetten kan ikke benyttes etter at du har bedt om refusjon.

Vi benytter følgende beregningsgrunnlag for refusjoner av periodebillett:

  • 7-dagers billett. Du får refusjon for antall resterende døgn.
  • 30-dagers billett. Du får refusjon for antall resterende døgn.
  • 365-dagers billett. Du får refusjon for antall døgn du har igjen av de 300 dagene du har betalt for, ikke for 365 dager som billetten er gyldig for.

Ved forsinkelse

Dersom du reiser på et av SJ NORDs fjerntog som ankommer mer enn 60 minutter forsinket til din ankomststasjon, har du rett til å søke om refusjon.

For øvrige tog kan du søke om refusjon ved forsinkelser på mer enn 30 minutter. Ved refusjon ved forsinkelse får du 50% av billettprisen tilbakebetalt. Dersom du ble varslet om forsinkelse i forbindelse med billettkjøpet, kan du ikke kreve et slikt prisavslag.

Du har også rett til å søke om å få dekket utgifter du har fått som følge av forsinkelsen. Dette kan være utgifter til kost og losji, egen transport fram til ankomststasjon eller neste etappe etter togreisen der vi har korrespondansegaranti.

Korrespondansegarnti har vi på de reisene der det er kjøpt én gjennomgående billett for en reise som innebærer bytte fra tog til tog, inkludert bytte til tog som kjøres av Vy, men ikke bytte mellom SJ og Go-Ahead, eller for bytte til buss på en av våre TogBuss strekninger. Hvis du ikke rekker korresponderende tog eller buss som står angitt på billetten får du plass på neste avgang uten ekstra kostnad. På reiser med bytte mellom SJ og Go-Ahead så må det beregnes minst 60 minutter overgangstid for at du skal ha rett til refusjon/erstatning ved forsinkelse. 

Les mer om dine rettigheter her

Refusjon og erstatning ved forsinkelser og innstillinger

Forbehold

Det er ikke mulig å kreve erstatning hvis du til tross for forsinkelsen har hatt tid til å nå avgang for videre transport. Det er heller ikke mulig å kreve erstatning dersom du har beregnet en overgangstid på under 60 minutter til andre operatører eller transportmidler, unntatt for deg med gjennomgående billett til TogBuss eller andre togoperatører.

Erstatning kan heller ikke kreves dersom en forsinkelse eller toginnstilling skyldes forhold utenfor SJ Norges eller Bane NORs kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, offentlige påbud og forbud, streik og lockout.

Innsending av krav

Ved et eventuelt krav på erstatning av utlegg, eller refusjon av billettpris, må du vedlegge dokumentasjon og en beskrivelse av hendelsesforløpet. Tidsfristen for å sende inn krav er tre måneder etter hendelsen. SJ Norge plikter å utbetale rettmessige krav innen 20 dager etter at kravet ble mottatt.

Kravet sendes elektronisk til [email protected] eller pr. post til SJ Norge, c/o Entur Kundesenter, Postboks 812, 2626 Lillehammer.

Kundeservice