14.06.2024 Driftsforstyrrelser i togtrafikken på Trønderbanen
Les mer her
Man sitter foran mange datamaskiner i et kontrollrom

Planlagt arbeid

Merk at det vil ikke være tilbud om matservering på de strekningene som vanligvis tilbyr dette når det kjøres buss for tog.

SJ / Hvor er toget? / Planlagt arbeid

Det viktigste er at toget kommer og går når det skal. Derfor må Bane NOR utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid og fornyelse for å ivareta punktlighet og regularitet på den norske jernbane.

I perioder der Bane NOR utfører vedlikeholdsarbeid, vil togene bli påvirket. Oppdatert informasjon finner du alltid på Entur sin reiseplanlegger.

F6 Dovrebanen

Bane NOR skal utføre nødvendig arbeid. Alle avgangene blir derfor innstilte på lørdag og søndag. Det vil kjøres buss for tog.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

Bane NOR skal utføre nødvendig arbeid som påvirker togtrafikken mellom Lillestrøm og Oslo S.

 • Tog fra Trondheim S kl.1526 med ankomst i Oslo kl. 2202 er innstilt mellom Lillestrøm og Oslo. Det kjøres buss for tog.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

På grunn av arbeid på sporene på Gardermobanen, vil det forekomme endringer på kjøretidene på Dovrebanen på enkelte avganger

Vi anbefaler at du sjekker Entur sin reiseplanlegger for oppdatert informasjon.

På grunn av arbeid på sporene på Gardermobanen, vil det forekomme endringer på kjøretidene på Dovrebanen på enkelte avganger

Vi anbefaler at du sjekker Entur sin reiseplanlegger for oppdatert informasjon.

Bane NOR skal utføre nødvendig arbeid som påvirker togtrafikken mellom Lillestrøm og Oslo S.

 • Tog fra Trondheim S kl.1526 med ankomst i Oslo kl. 2202 er innstilt mellom Lillestrøm og Oslo. Det kjøres buss for tog.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

R70 Trønderbanen

Informasjon om elektrifiseringsarbeidet og hvordan dette påvirker trafikken, samt ombyggingen av Trondheim S, se lenger ned på siden.

Bane NOR skal utføre nødvendig arbeid. Alle avgangene blir derfor innstilte sør for Lademoen på lørdag og søndag. Enkelte avganger innstilles i sin helhet. Det vil kjøres buss for tog.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

Bane NOR utfører viktig arbeid på sporet og alle avgangene er innstilte i denne perioden mellom Trondheim Marienborg og Leangen.

Det kjøres buss for tog på de berørte avgangene.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

Bane NOR utfører arbeid på sporene. Alle togavgangene er derfor innstilte mellom Trondheim S og Steinkjer fra lørdag og til og med mandag morgen

Det vil kjøres buss for tog.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

F7 Nordlandsbanen

Togavgangene mellom Mosjøen og Bodø blir innstilte i denne perioden. Det gjelder følgende avganger:

 • Tog fra Mosjøen kl. 0645 med ankomst i Bodø kl.1054.
 • Tog fra Bodø kl. 0734 med ankomst i Mosjøen kl. 1126.
 • Tog fra Bodø kl. 1746 med ankomst i Mosjøen kl. 2138 (kun lørdag 15. juni)

Det vil kjøres buss for tog på alle dagavganger. Gjelder ikke for nattog.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

Togavgangene mellom Mosjøen og Bodø blir innstilte i denne perioden. Det gjelder følgende avganger:

 • Tog fra Mosjøen kl. 0645 med ankomst i Bodø kl. 1054.
 • Tog fra Bodø kl. 0734 med ankomst til Mosjøen kl. 1129
 • Tog fra Bodø kl. 1746 med ankomst i Mosjøen kl. 2138

Det vil kjøres buss for tog på alle dagavganger.

Bruddet påvirker ikke Saltenpendelen.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

Bane NOR utfører arbeid på sporene. Alle togavgangene på Nordlandsbanen på lørdag og søndag er derfor innstilte.

Mandag 9.september:

 • Tog fra Støren kl. 0409 med ankomst i Steinkjer kl. 0723.
 • Tog fra Steinkjer kl. 0429 med ankomst i Støren kl. 0742.
 • Tog fra Rognan kl. 0535 med ankomst i Bodø kl. 0636.
 • Tog fra Rognan kl. 0631 med ankomst i Bodø kl. 0732.

Det vil kjøres buss for tog på alle dagavganger. Gjelder ikke for nattog.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

Togavgangene mellom Mosjøen og Bodø blir innstilte i denne perioden. Det gjelder følgende avganger:

 • Tog fra Mosjøen kl. 0645 med ankomst i Bodø kl. 1054.
 • Tog fra Bodø kl. 0734 med ankomst til Mosjøen kl. 1129
 • Tog fra Bodø kl. 1746 med ankomst i Mosjøen kl. 2138 (gjelder kun lørdag 28. september)

Det vil kjøres buss for tog på alle dagavganger. Gjelder ikke for nattog.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

R60 Rørosbanen

Bane NOR utfører nødvendig vedlikehold på sporene. Alle berørte avgangene vil derfor kjøres med buss for tog.

 • Tog fra Røros kl. 1950 med ankomst i Trondheim S kl. 2227.
 • Tog fra Støren kl. 1724 med ankomst i Røros kl. 1902 på hverdager.
 • Tog fra Støren kl. 2127 med ankomst i Røros kl. 2305 på lørdag og søndag.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

Bane NOR utfører arbeid på sporene. Alle togavgangene er derfor innstilte.

Det vil kjøres buss for tog på alle dagavganger.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

R65 Raumabanen

Bane NOR skal utføre nødvendig arbeid. Alle avgangene blir derfor innstilte på lørdag og søndag. Det vil kjøres buss for tog.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

R71 Meråkerbanen

Bane NOR utfører arbeid på sporene. Alle togavgangene er derfor innstilte fra fredag 7.juni fra kl.22 og til og med mandag 10.juni kl. 16.

Det vil kjøres buss for tog.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

Bane NOR utfører arbeid på sporene. Alle togavgangene er derfor innstilte fra fredag 6.september fra kl.22 og til og med mandag 9.september kl. 16.

Det vil kjøres buss for tog.

Sjekk reiseplanleggeren på Entur for mer informasjon.

Øvrig arbeid

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen

Bane NOR er i gang med arbeidet med å elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen. Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2024.

Skal du reise i tidsrommet toget ikke går må du benytte AtBs busslinjer 311 mellom Stjørdal og Trondheim S. Til/fra Vikhammer benyttes linje 70 og til/fra Lilleby og Lademoen benyttes linje 2. Se AtBs reiseplanlegger for nærmeste holdeplass og rutetider.

Du kan lese mer om elektrifiseringsprosjektet her.


Oppgradering Trondheim Sentralstasjon

Frem til fredag 29. november 2024 vil Bane NOR jobbe med oppgradering av Trondheim sentralstasjon. Spor 4 og 5 vil være stengt i store deler av perioden. Togene vil derfor kunne få endret spor fra der de normalt går. Følg med på skilting på stasjonen for informasjon. Riktig spor vil fremkomme i reiseplanleggeren.

Kundeservice