Reiser med rabatt

SJ / Reiser med rabatt

Vi tilbyr rabatterte billetter til utvalgte grupper, sjekk under hvilken type som kan passe deg. Om du ikke kan benytte en av våre sosiale rabatter bestiller du en voksenbillett.

Barn på toget

Rabatt for barn

 • Barn under 6 år: Det er gratis for barn under seks år å reise med SJ NORD, når de er i følge med en voksen med Standard-billett. Du må likevel bestille barnebillett for barn under seks år, for at de skal få tildelt et sete. Når barn reiser i følge med en voksen med en Premium-billett, kommer et fast tillegg på 199 kroner. Reiser den voksne med Premium Pluss-billett er tillegget 499 kroner.
 • Barn fra 6- 17 år: får 50% rabatt på Standard Fleksibel og 25% rabatt på Premium Fleksibel. Våre Premium Pluss-vogner har ikke rabatterte priser for barn.
 • På noen strekninger kan du bestille plass i Familievogn (Standard sete), hvor tilbudet er spesielt tilrettelagt for reisende med småbarn.
Jente bruker mobiltelefon

Student

Er du heltidsstudent, lærling eller skoleelev under 30 år, kan du reise på billett med studentrabatt. Rabatten utgjør 25% på alle billetter av typen Standard Fleksibel.

Ved reise på studentbillett må du kunne framvise legitimasjon og enten skolebevis, bevis for at du er lærling eller studentbevis med bekreftelse på betalt semesteravgift. Vi aksepterer norske studentbevis og ISIC-bevis for internasjonale studenter, både fysiske og digitale.

Honnør

Honnørrabatten utgjør 50% rabatt på Standard Fleksibel og 25% på Premium Fleksibel. Det er ingen honnørrabatt i Premium Pluss.

Honnørrabatten gjelder for:

 • Alle som har fylt 67 år
 • Personer med norsk uføretrygd med honnørkort fra Nav
 • Uføre flyktninger med supplerende stønad med honnørkort fra Nav
 • Personer som mottar en varig trygdeytelse på minst 50% uførhet fra en offentlig trygdeordning i et annet EØS-land enn Norge, tilsvarende norsk folketrygd. Med honnørkort fra Nav.
 • Blinde/svaksynte med bevis fra Blindeforbundet
 • Døvblinde med legitimasjon fra kompetansesentret for døvblinde (grønt kort). Ledsager for døvblinde reiser gratis.
 • Ledsager for en person som reiser med ledsagerbevis. (Velg kategorien Honnør ved billettkjøp)
 • Ektefelle eller registrert partner (ikke samboere) som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt.

Ved reise med honnørbillett må du kunne vise at du har rett til rabatt om personalet ber om det.

Militære støvler

Vernepliktig

Denne kategorien får 90% rabatt på billetter av typen Standard Fleksibe.

Rabatten gjelder for vernepliktig militært personell som tjenestegjør i Forsvaret, nærmere bestemt:

 • Soldater i førstegangstjeneste
 • Oppmøte til, og hjemreise ved dimisjon fra, førstegangstjeneste
 • Reise til og fra sesjon
 • Militære lærlinger i 1. og 2. utdanningsår
 • Oppmøte/hjemreise til ny tilføring i Heimevernet eller oppmøte/hjemreise til repetisjonstjeneste
 • Elever og studenter ved Forsvarets høgskole

Rabatten gjelder både for reisende i sivilt og uniform og omfatter kun norske statsborgere som er tilknyttet det norske forsvaret.

Ved billettkontroll må du kunne dokumentere retten til rabatt med innkallingsbrev, studentbevis for krigsskolen eller Forsvarets blå ID-kort.

Via den nasjonale reiseplanleggerenEntur
Kundeservice