Dagtogene på Nordlandsbanen innstilles fra 6. og til og med 12.desember på grunn av tekniske utfordringer knyttet til det kalde været.
Les mer her.

Billett i sone A i Trøndelag

AtB og SJ Norge samarbeider for å gi deg mer sømløse reiser. Du kan reise på kryss og tvers innenfor sone A med tog, buss og trikk, på én og samme billett.

SJ / Reisekategorier / Billett i sone A i Trøndelag

Periodebillett

Hvis du reiser innenfor AtBs sone A i Trøndelag (fra Hovin i sør, Skatval i nord og Hegra i øst) så benytter du AtBs periodebillett. Denne billetten må kjøpes hos AtB.

Enkeltbillett

På AtB

Du kan bruke enkeltbillett for AtBs sone A i Trøndelag på toget i tillegg til buss og trikk. Eneste unntak er klippekort på t:kort, dette kan ikke benyttes på tog.

Det enkleste er å kjøpe enkeltbillett hos AtB. Her kjøper du en sonebillett for sone A. Billetten er gyldig i 90 minutter og gjelder på tog, buss og trikk innenfor hele sonen. På lørdager, søndager, helligdager og på hverdager etter klokken 18:00 er billetten gyldig i 3 timer.

På Entur

Enkeltbillett kan kjøpes hos Entur. Kjøper du billetten i denne salgskanalen så må billetten kjøpes for en gitt togstrekning og togavgang. Denne vil være gyldig i 90 minutter og kan også benyttes på buss og trikk innenfor sone A.

Om bord

Kjøper du billetten om bord til konduktøren kommer det et ombordtillegg. Merk at det er kun mulig å betale med kort om bord i toget.

NB! Billettsamarbeidet gjelder ikke for sykkel og hund, for disse kategoriene er det SJ Nord sine betingelser og priser som gjelder også innenfor sone A.

Om du benytter periodebillett og reiser til/fra stasjoner utenfor sone A med start- eller sluttstasjon innenfor sone A, må du benytte SJ Norges periodebillett.
Du kan kjøpe et eget sonetillegg for buss og trikk innenfor AtBs sone A, dette får du automatisk mulighet til å velge som en del av kjøpsløpet. Din periodebillett med SJ Norge vil dermed gjelde for alle AtBs busser og trikker i denne sonen.

Ønsker du å kunne benytte tog fritt innenfor sone A så kjøper du en kombinasjon av periodebilletter («skjøting»), se nedenfor.

Har du en AtB-billett som gjelder for flere soner i tillegg til sone A kan den kun brukes på buss og trikk, ikke på toget.

SJ Norge og AtB har ulike aldersgrense for barn og studenter. På reiser innefor sone A så er det AtB sin aldersgrense som gjelder.

  • Barn til og med 19 år.
  • Student til og med 34 år.

Om du bruker periodebillett har du lov til å kombinere (skjøte) en AtB-periodebillett med en SJ-periodebillett. Det er også tillatt å skjøte en AtB-periodebillett med en SJ Norge-enkeltbillett, med unntak av på reiser på Nordlandsbanen eller Dovrebanen. Men enkeltbilletter innenfor og utenfor sone A er ikke tillatt å kombinere.

Noen eksempler på hva som tillates av skjøting av billetter inn og ut av sone A i Trøndelag:

  • Du kan ikke skjøte enkeltbillett for AtBs sone A med enkeltbillett fra SJ Norge.
  • Eksempel, skal du fra Levanger til Trondheim S må du kjøpe en SJ Norge enkeltbillett for hele strekningen. Du kan altså ikke kjøpe en SJ Norge enkeltbillett Levanger-Skatval og en AtB enkeltbillett Skatval-Trondheim S.
  • Du kan skjøte en SJ Norge periodebillett med en AtB periodebillett.
  • Eksempel: pendler du fra Levanger til Trondheim S kan du kjøpe en SJ Norge periodebillett. Levanger-Skatval og en AtB periodebillett for sone A.
  • Du kan skjøte en AtB periodebillett for sone A med SJ Norge enkeltbillett, med unntak av hvis du skal reise med Nordlandsbanen.
  • Eksempel: skal du fra Trondheim S til Levanger og har en periodebillett for Sone A må du kjøpe en SJ Norge enkeltbillett for strekningen Skatval-Levanger.
  • Du kan skjøte en SJ Norge periodebillett med en AtB-enkeltbillett for sone A.
Kundeservice