Tre kofferter

Bagasje

Finn informasjon om retningslinjer for bagasje her.

Det viktigste er imidlertid at du alltid tar hensyn til dine medpassasjerer, ikke sperrer for ferdsel, og følger anvisninger fra vårt ombordpersonal.

SJ / Om reisen / Bagasje

Hvor mye bagasje kan jeg reise med?

Du kan ta med inntil 30 kilo bagasje fordelt på maksimum 3 kolli. Hver kolli kan maksimalt være på: 85 cm * 55 cm * 35 cm. Bagasjen oppbevares i hattehyllene over setene eller i bagasjehyllene ved vognens inngang. Den skal ikke plasseres i midtgangen eller et annet sted som gjør påstigning, avstigning eller evakuering vanskelig.

Du må frakte bagasjen selv.

For å frakte bagasje på våre tog, må du selv være med på reisen. Du kan ikke kjøpe et ekstra sete for å få plass til ekstra bagasje. Du må selv bære bagasjen om bord, med mindre du på forhånd har kontaktet Bane NOR og bestilt assistanse på stasjonen.

Du kan ta med barnevogn på toget uten ekstra kostnad. På strekninger med plassreservasjon kan du forhåndsreservere en gratis barnevognplass ved å bestille dette som et tilleggsvalg.

På tog uten plassreservasjon er det også avmerket egnede plasser for barnevogn. Merk at det er et begrenset antall barnevognplasser på hvert tog.

Les mer om barnevogner om bord

For sykler gjelder det egne regler, avhengig av hva slags sykkel du frakter med deg. I de fleste tilfeller må du løse egen sykkelbillett.

Les mer om sykkel om bord

Du har også muligheten til å reise med skiutstyr, store musikkinstrumenter og våpen, såfremt de er forsvarlig sikret.

Les mer om regler for spesialbagasje

Hittegods

Har du glemt noe på toget?

SJ NORD benytter Entur sin tjeneste for hittegods. Derfor må du kontakte deres hittegodskontor for å etterlyse gjenglemt bagasje.

Mer informasjon finnes på Entur sine hjemmesider.

Kundeservice