Tog Oslo - Trondheim

Vilkår og personvern

SJ / Vilkår og personvern

Les mer om SJ Norge sine vilkår og personvern, samt betingelsene for refusjon av togbilletter ved innstillinger og forsinkelser.

Refusjonsbetingelser

Om et tog er innstilt eller forsinket kan du ha rett til å få refundert hele eller deler av prisen du betalte for billetten.

Betingelsene for refusjon avhenger av hva slags billett du har kjøpt.

Personvern

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg.

SJ Norge samler inn personopplysninger for å oppfylle lovmessige krav til oss som leverandør av reisetjenester.

Transportvilkår

Transportvilkårene er den offisielle og formelle juridiske teksten som regulerer avtalen du inngår med SJ Norge hver gang du kjøper en billett og gjennomfører en reise på en av NORDs strekninger.

Kundeservice