Personvern

SJ Norge samler inn personopplysninger i forbindelse med billettkjøp via vår nettside. Vi samler inn personopplysninger med formål om å opprettholde våre forpliktelser som spesifisert i transportvilkårene.

SJ / Vilkår og personvern / Personvern

SJ Norge samler inn personopplysninger i forbindelse med billettkjøp via vår nettside. Vi samler inn personopplysninger med formål om å opprettholde våre forpliktelser som spesifisert i transportvilkårene.

Om SJ Norge

Fra den 8. juni 2020 kjører SJ Norge syv strekninger i det som kalles Trafikkpakke NORD.

De lengste strekningene i trafikkpakken er Nordlandsbanen og Dovrebanen. Nordlandsbanen går mellom Bodø og Trondheim, og Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo. I tillegg inneholder pakken Meråkerbanen, Raumabanen, Rørosbanen, Saltenpendelen og Trønderbanen. Disse syv strekningene kaller vi samlet sett for NORD.

SJ Norge ble etablert i 2016, og er heleid av det svenske selskapet SJ AB. SJ er Sveriges største togoperatør, og har kjørt tog til og fra Norge i 100 år. Med tildelingen av Trafikkpakke NORD ønsker SJ Norge å fornye togreisen på alle syv strekninger. På sikt har vi en ambisjon om å være med å utvikle togtilbudet også i andre regioner i Norge.

SJ Norge forbeholder seg retten til å oppdatere og endre i disse retningslinjene når nye produkter og tjenester lanseres.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger

SJ Norge AS, med organisasjonsnummer
917 587 728, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som lagres og håndteres i forbindelse med salg av billetter i våre kanaler.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg. Dette dreier seg for eksempel om navn, fødselsnummer, e-post-adresse, reisehistorikk, betalingsinformasjon eller hvilke IP-adresser du bruker.

Hvilke personopplysninger samler SJ Norge inn?

SJ Norge samler inn personopplysninger i forbindelse med billettkjøp via vår nettside. Vi samler inn personopplysninger med formål om å opprettholde våre forpliktelser som spesifisert i transportvilkårene, og med rettslig grunn i gjennomføring av avtalen du inngår med oss når du kjøper en reise. Vi lagrer din e-post-adresse og ditt telefonnummer, samt informasjon om reisen du har bestilt. Dette lagres til du har gjennomført reisen din, og høyst i 12 måneder.

Databehandler som håndterer disse personopplysningene er SJ AB, organisasjonsnummer 556196-1599. SJ AB er SJ Norges svenske eierselskap. SJ AB er ansvarlig for drift av SJ Norges IT-systemer, herunder web-sidene på sj.no og tilhørende infrastruktur og tjenester.

Når du gjennomfører et billettkjøp videresendes den innsamlede brukerinformasjonen til Entur. Dette er en norsk statlig aktør som håndterer et felles system for billettbestilling på tvers av alle leverandører på det norske togmarkedet. Entur AS, med organisasjonsnummer 917 422 575, er databehandler for alle personopplysninger som lagres i dette felles billettsystemet.

For informasjon om Enturs håndtering av personopplysninger, kan du se deres nettsider.

Hva bruker SJ Norge personopplysninger til?

SJ Norge samler inn personopplysninger for å oppfylle lovmessige krav til oss som leverandør av reisetjenester, og for å sikre deg en best mulig kundeopplevelse.

For å sørge for at du er tilstrekkelig informert om dine reiser, vil SJ Norge kunne bruke din kontaktinformasjon til å opplyse om relevante endringer. Dette kan for eksempel være endringer i avgangstider eller større avvik i trafikken. Vi vil også varsle deg om materielle endringer som kan påvirke din reise, slik som endringer i sammensetning av toget.

Med mindre du har gitt samtykke til dette, vil ikke SJ Norge bruke din kontaktinformasjon til å reklamere for andre tjenester. Vi deler heller ikke din kontaktinformasjon med eksterne parter.

Hvordan beskytter SJ Norge dine personopplysninger?

Dine personopplysninger er sikret i henhold til SJ ABs retningslinjer for informasjonssikkerhet. Disse stiller strenge krav til teknisk infrastruktur og systemer for informasjonsutveksling og -håndtering. Vår behandling av data innebærer at vi krypterer og anonymiserer din brukerinformasjon, samt at vi følger organisatoriske rutiner og regler som begrenser tilgang til systemer hvor persondata er lagret.

SJ AB er ansvarlig for SJ Prio

SJ AB er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger knyttet til ditt SJ Prio-medlemskap. Les mer om hvordan dine personopplysninger behandles på sj.se/dataskydd

Rett til innsyn og sletting

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg i SJ Norges systemer. Du har også rett til å be om at personinformasjon vi har lagret om deg slettes. Denne retten gjelder imidlertid ikke hvis du har bestilt en billett på en reise som ennå ikke er gjennomført, eller om du har bedt om refusjon på en reise som ennå venter på ferdig behandling.

Om du ønsker innsyn i personopplysninger lagret om deg, eller at disse slettes, kan du kontakte vår kundeservice på e-post: [email protected], eller telefon: 612 52 200.

Hvis du mener du har fått utilstrekkelig oppfølging i forbindelse med spørsmål om personinformasjon, fungerer Datatilsynet som kontrollorgan og klageinstans.

Spørsmål?

SJ har utnevnt et personvernombud for å sikre at SJ håndterer personopplysningene dine på en lovlig, korrekt og transparent måte. Hvis du har en sak du ønsker å ta opp med vårt personvernombud, kan du kontakte oss på e-post [email protected] og oppgi «Personvernombud» i emnefeltet.

Hvis du mener at vår behandling av personopplysningene dine ikke er i samsvar med personvernlovgivningen, kan du kontakte oss som beskrevet ovenfor. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Kundeservice