Folk på skibakken med skiutstyr

Spesialbagasje

Les mer om bagasjeregler for skiutstyr, musikkinstrumenter og våpen.

SJ / Om reisen / Bagasje / Spesialbagasje

Sportsutstyr

Du kan ta med deg ski og skiutstyr uten ekstra kostnad. Skiene skal være stroppet sammen og plasseres på anviste steder i toget. For pulk, rattkjelke og sparkstøtting følger samme regler som for sykler. Det samme gjelder surfebrett som er under 180 cm.

Passasjer bærer på skiene sine

Musikkinstrumenter

Reiser du med store musikkinstrumenter, som for eksempel kontrabass eller cello, må du løse egen billett for disse. Du betaler sykkelpris for instrumentet, det må settes på anviste bagasjeplasser, og du er selv ansvarlig for instrumentet under reisen.

Reise med våpen

Ved frakt av våpen skal du henvende deg til ombordpersonalet før påstigning og melde fra om våpenet. Våpenet skal være tømt for ammunisjon, og nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende. Sluttstykket skal oppbevares adskilt.
Inntil 5 kg ammunisjon kan medbringes, forutsatt at det er pakket i originalemballasjen. Du skal føre tilsyn med våpenet og ammunisjonen under hele reisen. Det er ikke tillatt å reise med våpen i hylster på kroppen.

Gods som ikke kan taes med

Du kan ikke ta med ildsfarlige og eksplosive stoffer eller annen bagasje som åpenbart kan innebære en sikkerhetsrisiko på grunn av innhold eller størrelse. Dette inkluderer blant annet:

  • Bensindrevne kjøretøy og leker, inkludert bil, moped og motorsykkel
  • Elektriske mopeder, scootere og el-scootere
  • Eksplosive og brannfarlige gjenstander og væsker
  • Dyrebur som er for store for plassen foran sete
  • Gjenstander som er for store for hattehyller og bagasjehyller. Eksempelvis store sykkelkofferter, kano eller kajakk
Kundeservice