14.06.2024 Driftsforstyrrelser i togtrafikken på Trønderbanen
Les mer her
Tog kjører mellom Oterågå og Valnesfjord

Om SJ Norge

SJ AB er et svensk, statlig eid og kundefokusert selskap, som i mer enn 160 år har tilbudt togreiser og kundeopplevelser i egen regi og i samarbeid med andre. SJ er den største togoperatøren i Skandinavia og den eneste som driver togtrafikk mellom Skandinavias tre hovedsteder. Hver dag reiser rundt 150.000 kunder med noen av SJs 1220 togavganger fra 291 stasjoner i Sverige.

SJ / Om SJ Norge
Toget kjører på Raumabanen

Hvem er vi?

SJ Norge AS eies av SJ AB, og ble i juni 2019 tildelt Trafikkpakke 2 NORD.

Den 8. juni 2020 gikk startskuddet, og under merkenavnet SJ NORD begynte vi å trafikkere syv av Norges vakreste togstrekninger, som vi skal drifte frem til desember 2030.

Våre strekninger

De lengste strekningene er Nordlandsbanen, som kjører mellom Bodø og Trondheim, og Dovrebanen, som kjører mellom Trondheim og Oslo. Trafikkpakken inneholder også de unike og spektakulære strekningene Raumabanen, mellom Dombås og Åndalsnes, og Rørosbanen, fra Røros til Hamar.

Både Raumabanen og Rørosbanen har forbindelser nordover til Trondheim og sørover til Oslo. Våre lokaltogtilbud er Saltenpendelen; mellom Bodø, Fauske og Saltdal, og Trønderbanen, som går mellom Steinkjer, Trondheim og Melhus, og er godt kjent blant pendlere.

«Nabotoget» Meråkerbanen knytter Trondheim sammen med Åre og Östersund i Sverige, via Storlien.

Visjon og mål

For å nå vår visjon om «en reise å se frem til» skal SJ Norge tilby markedets mest kundeorienterte og bærekraftige reise i egen regi, og i samarbeid med andre. Det innebærer at vi skal være best på å se kundenes behov, slik at reisen kan foregå sømløst, til best mulig pris og uten bekymringer.

Vårt sosiale, miljømessige og økonomiske ansvar skal gå hånd i hånd i vår virksomhet. Vi skal nå målene våre og sikre at flere reiser med oss og at vi får mer fornøyde kunder totalt sett.

Gjennom en konsistent og kontinuerlig leveranse er vi i ferd med å etablere oss som SJ Norge på det norske markedet. Vi ser frem til å levere nye opplevelser til togreisen for våre kunder.

Våre verdier

Alt med SJ Norge skal føles naturlig og enkelt. Det skal være lett å bestille og betale billett, og ha kontakt med SJ Norge. Vi forenkler hverdagen for våre kunder, samarbeidspartnere og kollegaer i løsninger, lederskap og beslutninger.

Kundene skal oppleve SJ Norge som pålitelig, trygt og sikkert. Vi skal få våre reisende fram i tide, gi dem korrekt informasjon og holde det vi lover.

En drivkraft for SJ Norge som leverandør av både transport og opplevelser er at vi er menneskelige. Vi bryr oss om kundene og hverandre, er åpne og ærlige og viser ydmykhet.

Alle medarbeidere skal bidra til å utvikle produktet vårt, være positive og skape entusiasme sammen.

Miljø og mennesker

Åpenhetsloven

SJ Norge jobber for å ivareta menneskerettigheter, miljøet og anstendige arbeidsforhold innad i organisasjonen, og i våre leverandørkjeder. For SJ Norge er aktsomhetsvurderinger en viktig del av våre forpliktelser i å drifte forsvarlig i alle ledd.

Reis klimasmart

Å velge tog er en enkel måte å redusere ditt klimaavtrykk på.

Den viktigste jobben vi i SJ Norge gjør hver dag er å bidra til at enda flere velger tog som transportmiddel. Vi skal bidra til et bærekraftig og klimavennlig reisemønster i Norge, der klimasmarte reiser med tog øker sin andel i forhold til fly og bil.

Et bærekraftig mattilbud om bord

SJ Norge jobber for å levere et så bærekraftig mattilbud som mulig. Alt fra valg av leverandører, produkter, mengde av hver ingrediens, samt måten vi tilbereder maten på, er viktige faktorer. Det betyr også at vi kjøper råvarer fra miljøbevisste produsenter og leverandører, og en stor del av maten er laget fra bunnen. Vi bruker lokale, kortreiste og sesongbaserte råvarer i så stor utstrekning som mulig. Vi bidrar også til «Bransjeavtale om redusert matsvinn», med mål om å halvere matsvinnet i mat- og serveringsbransjen innen 2030.

Kildesortering om bord og miljømerkede rengjøringsprodukter

Om bord på mange av togtypene vi kjører er det mulig for kundene selv å sortere sitt avfall. I tillegg bistår ombordpersonalet med dette og har et særskilt fokus på gjenvinning av plast.

Ved rengjøring om bord benyttes utelukkende produkter som er miljømerket. Det samme gjelder også for kjemikalier for å fjerne graffiti.

Redusere utslipp fra alternativ transport

Av og til oppstår det avvik eller det pågår arbeid på sporet som medfører at vi må benytte alternativ transport på deler av strekningen. Vi jobber tett sammen med vår leverandør for å øke andelen Euro 6-busser som har betydelig lavere utslipp enn eldre busser.

Å reise med tog er energieffektivt

I ett enkelt tog reiser mange sammen. Det betyr at togreisen blir svært energieffektiv per reisende.

Den lange, smale formen til toget sørger også for at luftmotstanden blir mindre. Våre lokførere er opplært i å fremføre toget på mest mulig energieffektiv måte på alle våre strekninger.

Implementeringen av nye bimodale tog på flere av våre strekninger, som erstatter gamle dieseltog, har redusert CO2-utslippet per passasjer med 30%.

Ledelse i SJ Norge

  • Monica Lingegård, Styreleder
  • Rikke Lind, Administrerende direktør
  • Andreas A. Olsen, Direktør økonomi
  • Steinar Olsen, Direktør operasjon og sikkerhet
  • Ronny Reithe, Direktør marked og service
  • Halvard Tallerud, fungerende Direktør materiell
  • Line Eriksen, Direktør mennesker og kultur
  • Randi Ness, Direktør kommunikasjon og myndighetskontakt (fra 1.september)
Administrerende direktør i SJ Norge, Rikke Lind
Kundeservice