Aktsomhetsvurderinger

SJ Norge jobber for å ivareta menneskerettigheter, miljøet og anstendige arbeidsforhold innad i organisasjonen, og i våre leverandørkjeder.

SJ / Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven

Her kan du lese SJ Norge sine aktsomhetsvurderinger. SJ Norge jobber for å ivareta menneskerettigheter, miljøet og anstendige arbeidsforhold innad i organisasjonen, og i våre leverandørkjeder.

Kundeservice