Periodebilletter

Dersom du reiser fast mellom to stasjoner på SJ Nord sine togstrekninger, kan det lønne seg å kjøpe en periodebillett. Du kan selv bestemme hvilken strekning du ønsker at billetten skal gjelde for, og om den skal ha en varighet på 7, 30 eller 365 dager. Billetten gir deg ubegrenset reiserett i hele perioden på den valgte strekningen.

SJ / Reisekategorier / Periodebilletter

Tilpass din periodebillett

Du kan velge mellom periodebilletter som gjelder for 7, 30 eller 365 dager. Er du heltidsstudent, lærling eller skoleelev under 30 år, kan du kjøpe 30-dagersbillett med rabatt. Prisen for en periodebillett beregnes ut fra lengden på strekningen du bestiller.

Periodebilletter kan bestilles på Entur. Når du har betalt for billetten, finner du den i Entur-appen på din foretrukne enhet. Entur-appen kan du laste ned her.

SJ Norge har ikke egne periodebilletter på strekningen Oslo S.-Lillehammer. Her gjelder Vys ordinære periodebilletter så sant det er ledig kapasitet på toget. Billetten må være aktivert før påstigning.

Hvis du reiser i Innlandet mellom Hamar, Elverum og Rena kan du i Entur-appen kjøpe Kombinasjonsbilletten eller du kan benytte 30-dagersbillett på Innlandets reisekort. Dette gjelder for kategoriene Voksen og UngVoksen kjøpt for en bestemt strekning. Med Kombinasjonsbilletten kan du reise fritt på Innlandstrafikks busser og SJ Nords tog på strekningen Hamar-Elverum-Rena.

Hvis du reiser innenfor AtBs sone A i Trøndelag (mellom Lundamo og Hovin i sør, Hell og Skatval i nord og Hegra i øst) så benytter du AtBs periodebillett, denne billetten må kjøpes hos AtB.

Om du reiser til/fra stasjoner utenfor sone A med start- eller sluttstasjon innenfor sone A, kan du kjøpe et eget tillegg for AtBs sone A. Dette får du automatisk mulighet til å velge som en del av kjøpsløpet. Din periodebillett med SJ vil dermed gjelde for alle AtBs busser og trikker i denne sonen.

Les mer her.

Mulighet for å bestille plassreservasjon som tillegg til periodebilletter er en ytterligere funksjonalitet vi i framtiden ønsker å implementere, så snart støtte for dette finnes hos Entur.

Du kan få refundert din SJ-periodebillett ved å kontakte SJ Kundeservice, om du ikke kan eller ønsker å benytte billetten videre. Refusjonsbeløpet beregnes ut fra gjenstående tid på billetten, fra den dagen du tar kontakt. For refusjon av periodebilletter trekkes det et gebyr på 100 kroner.

Via den nasjonale reiseplanleggerenEntur
Kundeservice