Saltenpendelen

Saltenpendelen

Toget går mellom Bodø, Fauske og Rognan

Via den nasjonale reiseplanlegger Entur
SJ / Strekninger / Saltenpendelen

Pendling i Nord-Norge

Saltenpendelen er et togkonsept som kom i gang etter et regionalt initiativ i Salten og innebærer togtilbudet som kjører på siste del av Nordlandsbanen mellom Rognan og Fauske og betjener de viktigste tettstedene i Salten, inkludert Fauske og Bodø.

Det bor cirka 41 000 mennesker i Bodø, vest for stasjonen. Dette er den mest befolket stasjonen, etterfulgt av Fauske med en befolkning på 6 300 personer, som bor konsentrerte rundt stasjonsområdet. De viktigste strømmene går mellom disse to kommunene. Det er flest sysselsatte i Bodø, og hele 80% av alle innpendlere til byen kommer fra Fauske, mens 14% kommer fra Saltdal og 6% kommer fra Sørfold kommune.

Oteråga stasjon

Denne stasjonen er forholdsvis ny, og betjener kun Forsvarets Operative Hovedkvarter med omtrent 500 ansatte og 50 vernepliktige soldater som pendler mellom Oteråga og Bodø.

Avganger med SJ Nord

Denne 81 km lange turen med sine fem daglige avganger fra Rognan og to daglige avganger fra Fauske utgjør det et togtilbud på 7 avganger i begge retninger på hverdagene, og en daglig avgang i helgene.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er eating-at-the-nordland-railway-tobias-myrland-maverix-visit-norway-1024x614.png

Destinasjoner på Saltenpendelen

Kundeservice