👋 Hei, kan vi låne et minutt av deg?

Vi undersøker hvordan vi kan gjøre reisen enda bedre for deg og andre reisende. Undersøkelsen er anonym. Takk!

TogBuss samarbeidsbilde

Vårt TogBuss samarbeid

Du kan nå kjøpe billetter til strekninger som inkluderer både SJ Norges tog og fire ulike busselskaper, og dermed bestille hele reisen din på ett sted. Med én og samme billett kan du reise mellom en valgfri togstasjon på SJ Norges rutenett, og mange hundre destinasjoner i fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

SJ / Reisekategorier / Vårt TogBuss samarbeid

Én billett til hele reisen

Vi vet det er viktig at reisen du ønsker å ta er minst mulig komplisert for deg. Vi har derfor inngått avtaler med fire fylkeskommuner i vårt område NORD. Dette er avtaler om samarbeid som gjør reiser over lengre strekninger, kombinert med tog og buss både enklere og mer forutsigbare. Avtalene innebærer at:

 • Du kan kjøpe billett til en hel strekning som både inkluderer SJs tog og en av åtte busslinjer.
 • Du vil finne informasjon om strekningene og overganger i rutesøk i Entur-appen eller på Entur.no
 • Du kan velge hvilket som helst stopp på bussenes linjer som start- eller stoppested.
 • Vi garanterer både plass og korrespondanse mellom tog og buss på strekningene, dersom du har forhåndskjøpt en gjennomgående TogBuss-billett. Garantien gjelder ikke dersom billett for tog og buss kjøpes hver for seg.
 • Om det oppstår forsinkelse på toget får du plass på neste buss eller tilbud om alternativ transport hvis siste buss har kjørt.

Åtte strekninger

De følgende strekningene er omfattet av TogBuss-samarbeidet mellom SJ Norge og de fire fylkeskommunene, med overgangstasjoner uthevet:

 • Åndalsnes – Molde (Møre og Romsdal)
 • Åndalsnes – Ålesund (Møre og Romsdal)
 • Oppdal – Kristiansund (Møre og Romsdal)
 • Steinkjer – Namsos (Trøndelag)
 • Grong – Brønnøysund (Nordland)
 • Mosjøen – Sandnessjøen (Nordland)
 • Fauske – Narvik (Nordland)
 • Fauske – Tromsø (Troms of Finnmark)

Billetten til TogBuss-strekningene kan kjøpes på Entur eller via Kundeservice.

Kart over TogBuss strekninger
Via den nasjonale reiseplanleggerEntur
Kundeservice