Rutetabeller

På denne siden finner du rutetabellene for Rutetermin 22 (12. desember 2021-10. desember 2022) i PDF-format for hver av våre syv strekninger. Du finner også Ruteboken for Rutetermin 23 (11. desember 2022-10. desember 2023)

Dovrebanen

Dovrebanen er en 485 km lang strekning fra Eidsvoll til Trondheim. Den er i dag en nasjonal hovedforbindelse mellom Østlandet og Trøndelag. Med en reisetid på ca. 6,5 timer er Dovrebanen attraktiv for fritids- og forretningsreisende på ruter som Oppdal-Oslo og Lillehammer-Trondheim.

Trønderbanen

Trønderbanen er godt kjent for de mange pendlerne i Trøndelag, spesielt nord for Trondheim. Banen fungerer som en populær og effektiv reisemåte til og fra Trondheim Lufthavn Værnes. Togene fra Steinkjer fortsetter gjennom Trondheim by og betjener blant annet St. Olavs hospital, som er et reisemål med stor betydning for hele Trøndelag.

Meråkerbanen

Togstrekningen Meråkerbanen er et svensk-norsk samarbeid, og er kjent som «Nabotoget» i regionen. Banen knytter Trondheim sammen med den svenske skidestinasjonen Åre, regionsenteret Östersund og det svenske jernbanenettet.

Meråkerbanen har vært innstilt på grunn av innreiserestriksjoner, og ut oktober vil det pågå sporarbeid på strekningen. Fra 21.10. blir det kjørt alternativ transport. Fra 31. oktober er planen at det igjen skal kjøres tog på Meråkerbanen.

Saltenpendelen

Saltenpendelen er et relativt nyutviklet togkonsept som kom i gang etter et regionalt initiativ. Strekningen går mellom Bodø, Fauske og Saltdal, og er blant annet et viktig lokaltog for de som pendler til og fra arbeid. Saltenpendelen betjener Bodø med sine ca. 50.000 innbyggere og ca. 28.000 arbeidsplasser, samt kommunene Fauske og Saltdal som til sammen har rundt 15.000 innbyggere.

Raumabanen

Raumabanen går gjennom et landskap som veksler fra fjellbygdene lengst i nord i Innlandet til den dramatiske naturen ned Romsdalen. Banen går over eventyrlige Kylling bru og Vermafossen, og under Trollveggen, ut til fjorden ved Åndalsnes. Raumabanen er kjent som både reisemål og turistattraksjon, og omtales ofte som en av Norges vakreste togstrekninger.

Rørosbanen

Rørosbanen knytter Østerdalen og Rørosområdet sammen med Trondheim, Elverum og Hamar. Togtilbudet er dermed en viktig del av kollektivtilbudet i Innlandet Fylke. Banen betjener ytterligere ti kommuner og har stasjoner ved samtlige kommunesentre.

Nordlandsbanen

Nordlandsbanen er Norges lengste hovedstrekning, og betjener til sammen over 200.000 innbyggere i Nordland og Trøndelag. I sommersesongen er Nordlandsbanen ettertraktet blant turister, da banen krysser over polarsirkelen på Saltfjellet med midnattssol.

Rutetabeller for trafikkpakke 2

Alle rutetabeller for SJ NORD samlet i en PDF-fil, en for perioden 12.12.2021-10.12.2022 og en for perioden 11. desember 2022-10. desember 2023.