Siste nytt om hvordan det går i togtrafikken
FINNER DU HER

Reiser med rabatt

Hos SJ Norge kan du bestille ulike typer rabatterte billetter, avhengig av alder eller om du for eksempel ledsager noen andre på turen. Om du ikke kan benytte en av våre sosiale rabatter bestiller du en voksen-billett.

SJ / Reiser med rabatt
Barn på toget

Barn

Det er gratis for barn under 6 år å reise med SJ Norge, når de er i følge med en voksen med Standard-billett. Du må likevel bestille barnebillett for barn under 6 år, for at de skal få tildelt et sete. Når barn reiser i følge med en voksen med en Premium-billett, kommer et fast tillegg på 199 kroner. Reiser den voksne med Premium Pluss-billett er tillegget 499 kroner.

Barn fra 6 – 17 år får 50% rabatt på Standard Refunderbar og 25% rabatt på Premium Refunderbar. Våre Premium Pluss vogner har ikke rabatterte priser for barn.

På noen strekninger kan du bestille plass i familievogn, hvor tilbudet er spesielt tilrettelagt for reisende med barn.

Kvinne sitter om bord og ser ut vinduet

Student

Er du heltidsstudent, lærling eller skoleelev under 30 år, kan du reise på billett med studentrabatt. Rabatten utgjør 25% på alle billetter av typen Standard Refunderbar.

Ved reise på studentbillett må du kunne framvise legitimasjon og enten skolebevis, bevis for at du er lærling eller studentbevis med bekreftelse på betalt semesteravgift.

Pensjonist tar toget

Honnør

Honnørrabatten utgjør 50% rabatt på Standard Refunderbar og 25% på Premium Refunderbar, med en minimum billettpris på Premium på 299 kroner. Det er ingen honnørrabatt i Premium Pluss.
Honnørrabatten gjelder for:

 • Alle som har fylt 67 år
 • Personer med norsk uføretrygd med honnørkort fra Nav
 • Uføre flyktninger med supplerende stønad med honnørkort fra Nav
 • Personer, som mottar en varig trygdeytelse på minst 50% uførhet fra en offentlig trygdeordning i et annet EØS-land enn Norge, tilsvarende norsk folketrygd. Med honnørkort fra Nav
 • Blinde/svaksynte med bevis fra fra Blindeforbundet
 • Døvblinde med legitimasjon fra kompetansesentret for døvblinde (grønt kort). Ledsager for døvblinde reiser gratis.
 • Ledsager for en person som reiser med ledsagerbevis. (Velger kategorien Honnør ved billettkjøp)
 • Ektefelle eller registrert partner (ikke samboere) som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt.

Ved reise med honnørbillett må du kunne vise at du har rett til rabatt om personalet ber om det.

Militære støvler

Vernepliktig

Denne rabatten gjelder for vernepliktig militært personell som tjenestegjør i Forsvaret, nærmere bestemt:

 • Soldater i førstegangstjeneste
 • Oppmøte til, og hjemreise ved dimisjon fra, førstegangstjeneste
 • Reise til og fra sesjon
 • Militære lærlinger i 1. og 2. utdanningsår
 • Oppmøte/hjemreise til ny tilføring i Heimevernet eller oppmøte/hjemreise til repetisjonstjeneste
 • Elever og studenter ved Forsvarets høgskole

Rabatten gjelder både for reisende i sivilt og uniform. Rabatten omfatter kun norske statsborgere som er tilknyttet det norske forsvaret.

Denne kategorien får 90% rabatt på billetter av typen Standard Refunderbar, ned mot minste billettpris på 46 kroner.

Ved billettkontroll må du kunne dokumentere retten til rabatt med innkallingsbrev, studentbevis for krigsskolen eller Forsvarets blå ID-kort.

Via den nasjonale reiseplanleggerEntur
Kundeservice