Periodebilletter

Dersom du reiser fast mellom to stasjoner på SJ Norges togstrekninger, kan det lønne seg å kjøpe en periodebillett. Du kan selv bestemme hvilken strekning du ønsker at billetten skal gjelde for, og om den skal ha en varighet på 7, 30 eller 365 dager. Billetten gir deg ubegrenset reiserett i hele perioden på den valgte strekningen.

Du bestiller periodebilletten ved å følge link i reisesøket på forsiden av våre mobilapper eller nettsiden sj.no, eller ved å gå direkte til https://sj.no/periodebillett.

Billettyper

Du kan velge mellom periodebilletter for 7, 30 eller 365 dager. Er du heltidsstudent eller skoleelev under 30 år, kan du kjøpe 30-dagersbillett med rabatt. Prisen for en periodebillett beregnes ut fra lengden på strekningen du bestiller.

Når du har betalt for billetten, kan du hente den ned på din telefon ved hjelp av referansekoden og din e-postadresse, i telefonens nettleser eller i vår mobilapp SJ NORD. Starttidspunkt for billetten vil være umiddelbart etter kjøp, men i framtiden blir det mulig å styre dette selv. Du kan kun få utstedt periodebilletten som «e-billett», ikke som PDF eller til henting på automat.

Er du registrert og logget inn som medlem i SJ Prio når du kjøper billetten, kommer den automatisk opp også neste gang du logger inn. Kjøp av periodebilletter gir SJ Prio-poeng på samme måte som for andre billettyper.

Hvis du kjøper en periodebillett med start- eller sluttstasjon i AtBs sone A (mellom Ler og Hommelvik) i Trøndelag, kan du kjøpe et eget tillegg for AtB. Dette får du automatisk mulighet til å velge som en del av kjøpsløpet. Din periodebillett med SJ vil dermed gjelde for alle AtBs busser i denne sonen.

Begrensninger

Vi har pr i dag ikke mulighet til å selge periodebilletter på tvers av ulike togoperatører. På strekningen Rena-Hamar, og stasjonene imellom, selger heller ikke SJ billetter pr i dag. Imidlertid kan du kjøpe periodebillett hos vår samarbeidspartner Innlandstrafikk, som også vil gjelde på SJs tog innenfor gjeldende sone.

Mulighet for å bestille plassreservasjon som tillegg til periodebilletter er en ytterligere funksjonalitet vi i framtiden ønsker å implementere, så snart støtte for dette finnes hos Entur.

Refusjon

Du kan få refundert din periodebillett ved å kontakte SJ Kundeservice, om du ikke kan eller ønsker å benytte billetten videre. Refusjonsbeløpet beregnes ut fra gjenstående tid på billetten, fra den dagen du tar kontakt. For refusjon av periodebilletter trekkes det et gebyr på 100 kroner.