14.06.2024 Driftsforstyrrelser i togtrafikken på Trønderbanen
Les mer her

Rørosbanen

Rørosbanen er Norges eldste stambane og knytter Østerdalen og Rørosområdet sammen med Trondheim, Elverum og Hamar. Togtilbudet er dermed viktig for kollektivtilbudet i Innlandet Fylke.

Kundeservice