Meråkerbanen

Et svensk-norsk samarbeid kjent som «Nabotoget» i regionen. Banen knytter Trondheim sammen med Åre, Östersund og det svenske jernbanenettet. Bane NOR jobber med å elektrifisere denne banen, og det er planlagt at arbeidet er ferdig innen utgang av 2024.

Kundeservice