Refusjon og erstatning

Forbehold

Det er ikke mulig å kreve erstatning hvis du til tross for forsinkelsen har hatt tid til å nå avgang for videre transport. Det er heller ikke mulig å kreve erstatning dersom du har beregnet en overgangstid på under 60 minutter til andre operatører eller transportmidler.

Erstatning kan heller ikke kreves dersom en forsinkelse eller toginnstilling skyldes forhold utenfor SJ Norges eller Bane NORs kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, offentlige påbud og forbud, streik og lockout.

Innsending av krav

Ved et eventuelt krav på erstatning av utlegg, eller refusjon av billettpris, må du vedlegge dokumentasjon og en beskrivelse av hendelsesforløpet. Tidsfristen for å sende inn krav er tre måneder etter hendelsen. SJ Norge plikter å utbetale rettmessige krav innen 20 dager etter at kravet ble mottatt.

Kravet sendes elektronisk til kundeservice@sj.no eller pr. post til SJ Norge, c/o Entur Kundesenter, Postboks 812, 2626 Lillehammer.

Betingelser for refusjon

Betingelsene for refusjon avhenger av billettens betingelser. Standard og Premium billett kan ikke bookes om, endres eller refunderes. Standard Refunderbar og Premium Refunderbar kan avbestilles og gir full refusjon inntil 24 timer før avgang. Avbestilles billetten senere enn 24 timer før avgang får du også hele beløpet tilbakebetalt, men da fratrukket et gebyr på 100 kroner.  Påbegynte reiser kan ikke refunderes.

For Sove gjelder tilsvarende regler for endringer og avbestilling som hovedproduktet Sove er kjøpt sammen med. Såkalte RIT-billetter (Rail Inclusive Tour-billetter), gruppebilletter og personalbilletter kan endres etter disse billettenes gjeldende regler.

Ved forsinkelse

Dersom du reiser på et av NORDs regiontog som ankommer mer enn 60 minutter forsinket til din ankomststasjon, har du rett til å søke om refusjon. For øvrige tog kan du søke om refusjon ved forsinkelser på mer enn 30 minutter. Ved refusjon ved forsinkelse får du 50% av billettprisen tilbakebetalt. Dersom du ble varslet om forsinkelse i forbindelse med billettkjøpet, kan du ikke kreve et slikt prisavslag.

Du har også rett til å søke om å få dekket utgifter du har fått som følge av forsinkelsen. Dette kan være utgifter til kost og losji, egen transport fram til ankomststasjon eller neste etappe etter togreisen.