Reiser med rabatt

Hos NORD kan du bestille ulike typer rabatterte billetter, avhengig av alder eller om du for eksempel ledsager noen andre på turen. Om du ikke kan benytte en av våre sosiale rabatter bestiller du en voksen-billett.

Barn

Det er gratis for barn under 6 år å reise med NORD, men de må følge med en voksen med Standard-billett. Om de er i følge med en voksen med en Premium-billett, kommer et fast tillegg på 199 kroner.

Barn mellom 6 og 17 får 50% rabatt på Standard Refunderbar og 25% rabatt på Premium Refunderbar.

På noen strekninger kan du bestille plass i familievogn, hvor tilbudet er spesielt tilrettelagt for reisende med barn.

Honnør

Du kan kjøpe honnørbillett om du er over 67 år eller mottar uførepensjon. Om du er blind eller svaksynt, eller ledsager eller partner til en reisende i en av disse gruppene, kan du også reise på honnørbillett.

Honnørrabatten utgjør 50% rabatt på Standard Refunderbar og 25% på Premium Refunderbar, med en minimum billettpris på Premium på 299 kroner.

Ved reise på honnørbillett må du ha med legitimasjon eller honnørkort fra NAV.  

Student

Er du heltidsstudent eller skoleelev under 30 år, kan du kjøpe billetter med studentrabatt. Rabatten utgjør 25% på alle billetter av typen Standard Refunderbar.

Ved reise på studentbillett må du kunne framvise legitimasjon og enten skolebevis eller studentbevis med bekreftelse på betalt semesteravgift.

Vernepliktig

Soldater i førstegangstjeneste får 90% rabatt på billetter av typen Standard Refunderbar, ned mot minste billettpris på 43 kroner.

Ved billettkontroll må du kunne dokumentere tjenesten ved innkallingsbrev eller Forsvarets blå ID-kort.