Spesialbagasje

Instrumenter og ski

Reiser du med store musikkinstrumenter, som for eksempel kontrabass eller cello, må du løse egen billett for disse. Du betaler sykkelpris for instrumentet, det må settes på anviste bagasjeplasser, og du er selv ansvarlig for instrumentet under reisen.

Du kan med deg ski og skiutstyr uten ekstra kostnad. Skiene skal være stroppet sammen og plasseres på anviste steder i toget. For pulk, rattkjelke og sparkstøtting følger samme regler som for sykler. Det samme gjelder surfebrett som er under 180 cm.

Reise med våpen

Ved frakt av våpen skal du henvende deg til ombordpersonalet før påstigning og melde fra om våpenet. Våpenet skal være tømt for ammunisjon, og nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende. Sluttstykket skal oppbevares adskilt. Inntil 5 kg ammunisjon kan medbringes, forutsatt at det er pakket i originalemballasjen. Du skal føre tilsyn med våpenet og ammunisjonen under hele reisen.

Du kan ikke ta med ildsfarlige og eksplosive stoffer eller annen bagasje som åpenbart kan innebære en sikkerhetsrisiko. Dette inkluderer blant annet:

  • Bensindrevne kjøretøy og leker, inkludert bil, moped og motorsykkel
  • Eksplosive og brannfarlige gjenstander og væsker
  • Våpen i hylster på kroppen

Mer om reisen