Bagasje

For reiser med NORD gjelder egne retningslinjer og regler for bagasje, og vi har samlet litt informasjon om dette her. Det viktigste er imidlertid at du alltid tar hensyn til dine medpassasjerer, ikke sperrer for ferdsel, og følger anvisninger fra vårt ombordpersonal.

Hvor mye bagasje kan jeg ta med?

Du kan ta med inntil 30 kilo bagasje fordelt på maksimum 3 kolli. Hver kolli kan maksimalt være på 85 cm*55 cm*35 cm. Bagasjen oppbevares i hattehyllene over setene eller i bagasjehyllene ved vognens inngang. Den skal ikke plasseres i midtgangen eller et annet sted som gjør påstigning, avstigning eller evakuering vanskelig.  

For å frakte bagasje på våre tog, må du selv være med på reisen. Du kan ikke kjøpe et ekstra sete for å få plass til ekstra bagasje. Du må selv bære bagasjen om bord, med mindre du på forhånd har kontaktet Bane NOR og bestilt assistanse på stasjonen.

Reise med barnevogn

Du kan ta med barnevogn på toget uten ekstra kostnad. På strekninger med plassreservasjon kan du bestille en barnevognplass ved å kontakte Kundeservice.

På tog uten plassreservasjon er det også avmerket egnede plasser for barnevogn. Merk at det er et begrenset antall barnevognplasser på hvert tog.

Reise med sykkel

For sykler gjelder det egne regler, avhengig av hva slags sykkel du frakter med deg. I de fleste tilfeller må du løse egen sykkelbillett.

Annen spesialbagasje

Du har også muligheten til å reise med skiutstyr, store musikkinstrumenter og våpen, såfremt de er forsvarlig sikret.

Hittegods

SJ Norge benytter Enturs tjeneste for hittegods, og du må kontakte deres hittegodskontor for å etterlyse gjenglemt bagasje. Mer informasjon finnes på Enturs hjemmesider.