Tiltak og endringer pga covid-19

SJ Norge følger myndighetenes gjeldende retningslinjer for reise med kollektivtransport under covid 19-pandemien, blant annet ved å utvide renhold og redusere antall forhåndsreserverte plasser til salgs. Vi oppfordrer alle våre passasjerer til å forsøke å holde avstand og vise hensyn til andre reisende.

For perioden 11. januar til 30. april vil SJ NORDs rutetilbud justeres på enkelte avganger og strekninger. Mer informasjon om hvilke tog som blir berørt finner du på en egen oversiktsside.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil kjøre noen flere avganger i påsken. Reisesøket på sj.no og i våre mobilapper er oppdatert med alle justeringer i rutetilbudet.

  

Tiltak for å begrense smitte

SJ Norge følger myndighetenes anbefalte tiltak for å redusere og forebygge smitte av Covid-19 (ekstern lenke).  På avganger med plassreservasjon selges kun annethvert sete. Men man vil kunne få tildelt plasser ved siden av hverandre hvis man kjøper billetter samlet, som gruppe på 2 eller flere. Bestiller du som en del av en gruppe på 3, 5, 7 eller 9 personer, vil et ekstra sete holdes av for å sikre avstand til neste gruppe reisende.

På grunn av ordningen med automatisk blokkering av seter, er det for tiden dessverre ikke mulig å velge i setekartet ved kjøp på web eller i app. Imidlertid kan du kontakte Kundeservice for å bestille billett og samtidig gjøre et setevalg.

Avganger uten plassreservasjon

Vi henstiller alle passasjerer om å benytte munnbind på SJ Norge sine tog. Vær også oppmerksom på at det i enkelte kommuner er påbud for reisende i kollektivtransporten om å bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Henstillingen gjelder ikke barn under 13 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Det er tillatt å sitte skulder ved skulder på korte strekninger, og foretrukket framfor å stå i midtgangen. Dette er i henhold til anbefalingene fra helsemyndigheter.

Vær oppmerksom på at det vil kunne være avganger uten plassreservasjon som når full kapasitet i rushtiden. Om dette skjer, vil togene av smittevernhensyn ikke kunne slippe flere passasjerer om bord. Vi ber om at reisende som ikke trenger å ta tog i de mest travle periodene, vurderer andre avreisetidspunkt eller transportmidler, så lenge pandemien pågår.  

Utvidet renhold

Våre tiltak omfatter også utvidet renhold av tog og kontaktflater, og lett tilgjengelig fasiliteter for desinfisering av hender. På tog med serveringstilbud vil det gis informasjon om rutiner for smittebegrensning i form av oppslag, merking og veiledning fra personalet.

Det er salg av billetter med kortbetaling om bord, men vi oppfordrer våre reisende til å kjøpe billetter på forhånd, for eksempel via SJs websider. I kafeen kan kun kort eller Vipps benyttes som betalingsmiddel. På tog med familievogner holdes lekerommene midlertidig stengt.

SJs rådende billettbetingelser, også hva gjelder refusjon, er gjeldende. Men vær oppmerksom på at reiserådene kan endres raskt. For billettkjøp frem i tid anbefaler vi derfor å kjøpe billett med refusjonsmuligheter, eller undersøke med forsikringsselskapet ditt hvilke rettigheter du har for refusjon hos dem.

Vi ber om at reisende som har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke benytter seg av SJs tog eller andre former for kollektivtransport.