Avvik og endringer på grunn av korona

SJ Norge kjører med et noe endret rutetilbud på grunn av korona-utbruddet, og tilpasser våre tjenester fortløpende for å følge myndighetenes anbefalinger til forebygging av smitte.

  

Større avstand

For å imøtekomme myndighetens anbefalte tiltak for å redusere og forebygge smitte av covid-19, kjører SJ alle sine tog med redusert maksantall av passasjerer. Togenes konduktører vil begrense nye påstigninger slik at det er mulig å opprettholde tilstrekkelig avstand mellom passasjerer. På avganger med plassreservasjon selges kun annethvert sete. Familier som reiser sammen vil likevel kunne få tildelt plasser ved siden av hverandre, ved henvendelse til vårt ombordpersonell.

Ytterligere tiltak omfatter utvidet renhold av tog og kontaktflater, og lett tilgjengelig fasiliteter for desinfisering av hender. På tog med serveringstilbud vil det gis informasjon om rutiner for smittebegrensning i form av oppslag, merking og veiledning fra personalet.

Det vil være salg av billetter om bord, men vi oppfordrer våre reisende til å kjøpe billetter på forhånd, for eksempel via SJs websider, i så stor grad som mulig. Vi ber om at reisende som har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke benytter seg av SJs tog eller andre former for kollektivtransport.

Endrede ruter

For å sikre at reiser gjøres over et bredt tidsrom og den reduserte kapasiteten utnyttes fullt ut, endrer SJ Norge i sitt rutetilbud over sommerperioden. Vårt reisesøk er oppdatert med de aktuelle ruteendringene, og har du allerede kjøpt billett på en avgang som har blitt endret, blir du kontaktet for å få refundert eller booket om reisen.

Alle endringer i rutetilbudet er gjort i samråd med Jernbanedirektoratet, og kan leses av ruteboken for sommer 2020 (PDF).

De følgende ruteendringene er verdt å merke seg spesielt:

  • Vi kjører nattog Trondheim-Oslo tur/retur fredager og søndager.
  • Det går to daglige avganger på hele strekningen mellom Trondheim og Bodø hver dag, i hele sommer.
  • Det kjøres ingen tog på Meråkerbanen, mellom Trondheim S og Storlien.